od 13 lutego – kursy spawalnicze: MAG, MMA, gazowe, TIG