• 31 stycznia – Szkolenie okresowe BHP.
      • 31 stycznia – Obsługa wózków jezdniowych.
      • 31 stycznia – Obsługa suwnic.