• do 18 stycznia – nabór na Szkolenie w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
  • 24 stycznia – Okresowa weryfikacja uprawnień spawalniczych (odnowienie, przedłużenie)
  • 31 stycznia – Szkolenie okresowe BHP