• Uprawnienia elektryczne E1/D1
  • Obsługa wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem
  • kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu