• 21 marca – Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem (dawne IWJO)
  •