• 31 marca – BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych