• 25-26 kwietnia – BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami