• sierpień – kursy spawalnicze: MAG, MMA, gazowe, TIG