• Obsługa wózków jezdniowych z wysięgnikiem (IWJO)
    • Obsługa kas fiskalnych