Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy i budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich

  Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom komplementarnej wiedzy oraz praktycznych metod i narzędzi skutecznego i etycznego komunikowania się, rozpoznawania pierwszych symptomów mobbingu, jak też instrumentów działań w takich sytuacjach, zagadnień z obszaru dyskryminacji.

  Ponadto mamy możliwość zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń antymobbingowych w zakresie:

   • Szkolenie z zakresu zarządzania konfliktami w organizacji – jako forma profilaktyki antymobbingowej – szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania charakteru konfliktu i właściwego jego rozwiązania, tak aby nie nastąpiła transformacja tzw. zwykłego konfliktu w patologie relacji międzyludzkich czyli mobbing,
   • Szkolenie w zakresie komunikacji interpersonalnej – szkolenie to wyposaża uczestników w konkretne umiejętności w budowaniu relacji międzyludzkich w miejscu pracy,
   • Kierowanie pracą tzw. ludzi trudnych w organizacji – tak aby jak najlepiej wykorzystać ich potencjał zawodowy w kontekście efektywności,
   • Zarządzanie stresem (szkolenie),
   • Mediacje tzw. pracownicze – jako alternatywna, polubowna forma rozwiązywania sporów, konfliktów,
   • Rozwiązywanie sporów, konfliktów – działania praktyczne,
   • Rozwiązania antymobbingowe, usługi w tym zakresie „szyte na miarę” potrzeb i oczekiwań.